Examens CCSE i DELE

La Universitat de les Illes Balears és centre examinador de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE) i dels diferents nivells del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera DELE. Segons la Llei 19/2015, de 13 de juliol, per a la consecució de la nacionalitat espanyola es requerirà la superació d'aquestes dues proves:

 • La prova DELE acredita el nivell de coneixement de l'idioma espanyol. Per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola el nivell a acreditar és l'A2 o superior.
 • La prova CCSE valora el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural.

Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya

 • S'ofereixen 9 convocatòries d'examen anuals.
 • Cal inscriure's a la web CCSE Cervantes, on hauran de triar el centre i seu d'examen.
 • Els exàmens es duran a terme en les següents dates i horaris:

Data

UIB Mallorca UIB Menorca UIB Eivissa
18h 20h 18h 18h
28 de gener 60   20 20
25 de febrer 60   20 20
25 de març 60 20 20 20
29 d'abril 60 20 20 20
27 de maig 60 20 20 20
29 de juliol 60   20   20
30 de setembre 60 20 20 20
28 d'octubre 60 20 20 20
25 de novembre 60 20 20 20

Diploma d'espanyol (DELE)

 • S'ofereixen 5 convocatòries anuals.
 • S'ha d'inscriure en línia al web DELE Cervantes, on haurà de triar el centre, seu d'examen i nivell.
 • Els exàmens es duran a terme en les següents dates:
Data examen UIB Mallorca UIB Menorca UIB Ibiza
Nivells Nivells  Nivells
19 de febrer A2, B1, B2, C1 A2, B1, B2 A2, B1, B2
9 d'abril A1, A2, B1, B2, C1    
21 de maig (escolars) A1 y A2/B1    
22 de maig A1, A2, B1, B2, C1, C2 A2 A2, B1
8 d'octubre A2, B1, B2 A2 A2, B1
12 de novembre (escolars) A1 y A2/B1    
13 de novembre A1, A2, B1, B2, C1, C2    

 

Preus i pagament

L'import de l'examen s'ha de pagar en el moment de formalitzar la inscripció des de la pàgina web de l'Instituto Cervantes

 • CCSE: 85 euros
 • DELE:
  • Generals: A1: 108 euros; A2: 130 euros; B1: 160 euros; B2: 190 euros; C1: 205 euros; C2: 220 euros
  • Escolars: A1: 108 euros; A2/B1: 160 euros

Termini d'inscripció:

Podrà consultar el terminis d'inscripció de cada una de les convocatòries a la pàgina web de l'Instituto Cervantes.