Examen CCSE

Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya

La Universitat dels Illes Balears és centre examinador de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE) i dels diferents nivells del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera DELE. Segons la Llei 19/2015, de 13 de juliol per a la consecució de la nacionalitat espanyola es requerirà la superació de dues proves:

  • La primera d'acreditar un coneixement bàsic de la llengua espanyola, nivell A2 o superior (DELE).
  • La segona valorarà el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural (CCSE).

Per als exàmens de CCSE:

  • S'ofereixen 8 convocatòries d'examen anuals.
  • Cal inscriure's a la web CCSE Cervantes, on hauran de triar el centre i seu d'examen.
  • Els exàmens es duran a terme en dues convocatòries en horari de 18 a 19 h o de 20 a 21 h en les següents dates:

Data

UIB Mallorca UIB Menorca UIB Eivissa
18h 20h 18h 18h
25 de gener 60 60 20 20
22 de febrer 60 60 20 20
22 de març 60 60 20 20
26 d'abril 60 60 20 20
31 de maig 60 60 20 20
28 de juny 60 60 20 20
26 de juliol 60      
27 de setembre 60 60 20 20
25 d'octubre 60 60 20 20
29 de novembre 60 60 20 20

 

Per als exàmens DELE:

  • S'ofereixen convocatòries en els mesos de: abril (A1, A2, B1, B2 i C1), maig (tots els nivells), octubre (A2, B1 i B2) i novembre (tots els nivells).
  • Per a més informació contactar amb Ángeles Redondo: angeles.redondo@uib.es o 971173407.

La UIB posa a disposició de les persones interessades la possibilitat de realitzar cursos d'espanyol.