Normativa

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears regeix la seva actuació d'acord amb la següent normativa:

de Fundacions

de Transparència

de Contractes del Sector Públic

General de Subvencions

de l'Impost sobre el Valor Afegit

del Pla General de Comptabilitat

Consulteu els encàrrecs de gestió al web de la UIB