Formulari de sol·licitud de consultoria científica experta

 

Abans d'emplenar i enviar aquest formulari ha d'haver emplenat l'annex de sol·licitud de consultoria que pot descarregar-se a la pàgina anterior. A la darrera part del formulari haurà d'adjuntar l'annex degudament emplenat, en format PDF i amb signatura digital.

En cas de dubtes, contacti amb nosaltres al correu electrònic accelera@fueib.org

 

Actualment no pot emplenar aquest formulari.