Projectes de la FUEIB

Projecte Places-3T (2020-1-BE01-KA204-074907)

L'objectiu del projecte és crear espais de col·laboració de "tercer tipus" que donin suport a la innovació social, cultural i empresarial en sistemes on les persones poden crear ecosistemes prometedors que poden ser físics o virtuals com a plataformes o xarxes. Les entitats participants han d'identificar i definir els elements clau que permetin aconseguir espais de col·laboració exitosos i establir models, enfocaments i eines.

Compta amb la participació d'entitats d'Itàlia, Bèlgica, França, Països Baixos i Espanya. Pot consultar més informació a l'enllaç:

Projecte D'Ahoy (2017-1-FR01-KA203-037301)

El projecte D'Ahoy té com a principal objectiu la definició de les competències necessàries per a la presa encertada i adequada de decisions professionals per part dels estudiants d'Educació Superior pel que fa al mercat de treball. Permetrà que les entitats que realitzen tasques d'orientació i assessorament laboral ajudin els estudiants a desenvolupar les seves capacitats professionals perquè puguin accedir més fàcilment al mercat laboral. El projecte és finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus +.

Els socis d'aquest projecte provenen de França, Islàndia i Gran Bretanya. Pot consultar més informació a l'enllaç:

Projecte NetMe-In (2015-1-FR01-KA202-014954)

Programa Erasmus+, Aliances Estratègiques (KA2), que pretén a ajudar a joves en situació de risc laboral a disposar d'un perfil digital rigorós en termes de reputació i valoració professional, i a facilitar la seva inclusió en Xarxes Socials Professionals adequades.

Compta amb la participació de deu socis provinents de França, Països Baixos, Espanya, Croàcia, Itàlia i Turquia. Veure més:

Projecte Ed2.0Work (519057-LLP-1-2011-UK-KA3-KA3NW)

Programa Lifelong Learning, subprograma KA2, amb la prioritat principal de promocionar les competències digitals i altres competències transversals clau per a la vida i l'ocupabilitat, en particular l'ús de la Web 2.0 en l'educació i en el treball.

Els socis d'aquest projecte provenen de Turquia, Holanda, Regne Unit, Espanya, Polònia, Estònia, Bèlgica, Àustria i Romania. Accés aquí:

Projecte AcroJump (2012-1-FR1-LEO05-34226)

Programa Lifelong Learning, subprograma Leonardo da Vinci, té l'objectiu d'acompanyar el trajecte dels adults joves a una ocupació no precària, enfocant-se en accions amb joves de 16 a 29 anys amb feines inestables o sense ocupació, per tal d’afavorir l’orientació i l’acompanyament professional.

Els socis d'aquest projecte provenen d'Espanya, França, Itàlia, Romania i Luxemburg. Coneix més sobre aquest projecte: