Convocatòria de Projectes Prova de Concepte de l'Agència Estatal d'Investigació

Convocatòria tancada

L'objectiu d'aquesta convocatòria és l’obtenció de prototips tecnològics, demostracions a escala pilot, proves amb usuaris finals o altres activitats que permetin la validació de resultats d’investigació i la seva transferència al mercat.

Requisits de participació

 • Es podran presentar IPs de Projectes d'R+D de Generació de Coneixement (PGC), Projectes d'R+D+I «Retos investigación» (RTI) i Projectes d'investigación fonamental orientada, finançats a les convocatòries de 2016 i 2017, de qualsevol de les seves modalitats.
 • El projecte ha de ser presentat per al menys un dels IP que ho varen esser al projecte anterior.
 • Només es podrà sol·licitar 1 Projecte de Prova de Concepte (PDC) per projecte d'R+D+I aprovat.
 • Serà important que els investigadors comptin amb experiència en activitats de protecció, transferència i explotació de resultats d'investigació.

Requisits dels projectes Prova de Concepte

 • La idea, el coneixement o el resultat objecte de la prova de concepte ha de provenir o estar estretament relacionat amb l'execució d'un projecte de recerca finançat per l’AEI en les convocatòries 2016 i 2017 dels programes seleccionats.
 • Les propostes han de demostrar que es disposa de coneixements o resultats que suposin un avanç cientificotècnic, que siguin innovadors i amb potencial de transferència, aplicació o explotació al mercat.
 • Les propostes han d’incloure un pla d’implementació que concreti les previsions respecte de la protecció del resultat i la seva transferència.
 • La durada màxima dels projectes serà de 2 anys.
 • El finançament màxim per a cada projecte serà de 150.000€.
 • La titularitat del resultat objecte de la PDC no podrà ser compartida amb una empresa ni pot estar llicenciat o transferit, excepte si es tracta de nous desenvolupaments amb aplicacions diferents a les llicenciades.
 • Els Projectes PDC seran compatibles amb altres projectes en execució.
Consulteu tota la informació d'aquesta convocatòria aquí

Models de documentació