Assessorament i acompanyament per al disseny d'una actuació amb TIC a les escoles

Disseny i suport a centres docents per a l'aplicació de plans d'acció de caire pedagògic mitjançant l'ús de noves tecnologies.

Actualment, són molts els centres docents que desitgen iniciar un projecte educatiu amb les TIC i no saben com han de fer-ho, ja que requereix una adaptació pròpia de l'aula i no existeix un coordinador de TIC que indiqui com ha de fer-se. També existeixen casos en què ja s'apliquen les noves tecnologies en col·legis però, s'aplica de la millor forma i de manera pedagògica?

La Universitat ofereix un servei d'assessorament, que permet acompanyar fins al punt de partida al docent per donar-li suport en totes les etapes de disseny necessàries per aconseguir el seu objectiu. Aquestes actuacions són flexibles, ja que s'adaptaran al nivell d'activitat, de projecte d'aula o de centre i tindran en compte les diferents necessitats dels destinataris.