Disseny i elaboració de recursos informatius, sensibilització i conscienciació

Es dissenyen i elaboren els continguts per a recursos informatius de diferent tipus, entre molts d'altres: vídeos de sensibilització, guies i material d'orientació socioeducativa, etc.

La sensibilització és una activitat que forma part de la cultura inclusiva i promou la creació d'actituds positives de respecte, solidaritat, valoració i tolerància davant altres persones. Activitats que tenen per objectiu fomentar la convivència, desenvolupar l'empatia i afavorir l'acceptació de persones amb dificultats d'accessibilitat.

És imprescindible aconseguir un sistema educatiu inclusiu, per aconseguir crear nous marcs de convivència i generar noves complicitats per afavorir l'equitat i la cohesió social.

La nostra experiència

Sobre el ciberbullying (Guia pel professorat)

Es va realitzar un estudi en el qual es va determinar que al voltant del 14% dels adolescents de l'ESO han estat intimidats per Internet, a través del sistema de missatgeria instantània MSN, xat o xarxes socials. 

D'acord amb l'informe, es va dissenyar una guia sobre el ciberbullying dirigida a educadors i pares on es pretenia conscienciar i sensibilitzar sobre la perillositat i les repercussions del ciberbullying. A més d'oferir informació i recursos que puguin ajudar a prevenir-lo i, si es dóna el cas, tractar-lo de la forma més eficaç.