Assessorament per a la resolució de conflictes i orientació familiar en problemes de parella o relació entre pares i fills

Assessorament per la resolució de conflictes i orientació familiar entre parelles o fills.

La mediació la podem definir com aquell procediment on intervenen terceres persones, imparcials i expertes, que ajuden a aconseguir la resolució de conflictes de la manera més amistosa possible.

El servei d'assessorament i orientació familiar va destinat a resoldre els conflictes  entre distints membres d'una família, com problemes de parella, problemes de conducta entre pares i fills, etc.