Mediació i assessorament per la resolució de conflictes en diversos àmbits socials com poden ser entorns de treball

 Mediació i suport per la resolució de conflictes en diversos àmbits.

La mediació és un dels principals instruments per aconseguir un acord entre parts que han entrat en conflicte.

L'objectiu de la mediació i l'assessorament per la resolució de conflictes consisteix a arribar a un punt d'entesa entre les parts i establir una nova relació on poder augmentar el respecte i confiança. En definitiva, la mediació cerca facilitar la comunicació entre les parts i aconseguir una transformació del conflicte.

El servei de mediació i resolució de conflictes va dirigit diversos àmbits socials, ja be a entorns de treball, conflictes de tipus mercantil o familiar.