2000 Mètodes moleculars per a la detecció d'addicions de goma de guar al garrofí

Investigadors de la Universitat han patentat nous mètodes moleculars per a la detecció d'addicions de goma de guar al garrofí.

Garrofin

El garrofí o goma de garrofí i la goma de guar s'utilitzen principalment en la indústria alimentària com a additius, principalment com a agents espessidors, agents gel·lificants o estabilitzants. Així, els podem trobar a aliments com són les melmelades, productes làctics, cereals, salses, etc.

Mitjançant mètodes moleculars, es poden detectar addicions fraudulentes de goma de guar a la goma de garrofí.

Descripció

La garrofí i la goma de guar poden diferenciar-se mitjançant examen microscòpic, ja que el garrofí presenta cèl·lules tubiformes allargades, separades o interespaciades. Els seus continguts de color marró són més irregulars que els de la goma de guar. Per tant, aquests mètodes microscòpics haurien de permetre la identificació de guar que estigués formant part de mescles amb el garrofí. En la present patent s'han descrit un nou mètode per a la identificació de l'existència de seqüències de DNA diagnòstiques que permeten la identificació de les plantes de les quals s'extreuen les gomes de guar i garrofí. A més, aquestes seqüències també s'han detectat en les gomes de guar i garrofí, per tant la seva detecció en el DNA extret d'aquestes gomes permeten assegurar que el seu origen era el garrover o el guar.

Gràcies a la seqüenciació d'aquests productes d'amplificació i la comparació de les seqüències alineades es va mostrar que ambdues plantes poden diferenciar-se per la presència de nucleòtids característics d'una o una altra planta en determinades posicions de la seqüència.

Principals avantatges

Mètode innovador per la identificació de goma de guar i garrofí a possibles mescles a productes alimentaris.

Innovacions

Els mètodes que hi havia fins al moment era una sèrie de mètodes que sofrien algunes limitacions com per exemple que les extraccions per a la seva anàlisi i un equipament molt car.

Estat actual

La actual invenció ha estat patentada a Espanya i ha estat transferida.