2017 Nou mètode i sistema per al reconeixement de l'estat de l'ànim mitjançant l'anàlisi d'imatge

Desenvolupament d'una eina que permet reconèixer l'estat d'ànim d'un subjecte a través de l'anàlisi d'imatges facials.

Cara

Un grup de recerca de la UIB del Departament de Matemàtiques i Informàtica ha desenvolupat un nou mètode i sistema per al reconeixement de l'estat d'ànim d'un subjecte a partir de la seva relació amb les expressions i moviments facials. El mètode de la invenció se centra a reconèixer els vuit estats d'ànim de l'espai PAD de Mehrabian: eufòria, ansietat, avorriment, docilitat, hostilitat, relaxació, dependència i condescendència. El mètode comprèn tres fases: definició de dades i criteris previs generals; definició de patrons de repòs personalitzats i avaluació de l'estat de l'ànim.

Descripció

El reconeixement de les expressions facials és un camp molt actiu en l'actualitat per les seves aplicacions en la psicologia, la publicitat, el màrqueting polític o comercial, recursos humans, videojocs, aprenentatge, senyalització digital i interaccions home-màquina en general. En moltes ocasions, es confon el terme estat de l'ànim amb el d'emoció, però la realitat és que són conceptes diferents:

  • Els estats d'ànim posseeixen major durada temporal que les emocions
  • Els estats d'ànim no s'exterioritzen directament, al contrari que les emocions
  • Els estats d'ànim estan relacionats amb les emocions quant a què, una persona que es troba en un cert estat d'ànim, és propensa a experimentar determinades emocions.

Un grup de recerca del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat ha desenvolupat un nou mètode per reconèixer l'estat d'ànim d'un subjecte a partir de la seva relació amb les expressions i moviments facials. La forma de passar les imatges captades dels subjectes a gestos o moviments facials és personalitzat. La invenció inclou una càmera adaptada per a la presa d'imatges i un processador per a l'emmagatzematge i processament d'aquestes. Això permet avaluar dinàmicament la contribució de les Unitats d'Acció (AUs) a l'estat de l'ànim. Aquestes AUs que intervenen en l'estat de l'ànim són: aixecament exterior i interior de les celles, baixar les celles, aixecament de parpelles, lliscament labial, ulls tancats, etc.

Una vegada s'han recollit aquestes unitats d'acció, han de relacionar-se amb els vuit estats d'ànim de l'espai PAD de Mehrabian: eufòria, ansietat, avorriment, docilitat, hostilitat, relaxació, dependència i condescendència. El següent pas és definir els patrons de repòs personalitzats i, finalment, l'avaluació de l'estat d'ànim.

Principals avantatges i innovacions

  • El sistema ofereix una personalització del subjecte per a minimitzar errors de detecció d'Unitats d'Acció (UAs)
  • No utilitza procediments centrats en el reconeixement i processament d'imatges instantànies dels subjectes
  • Actualment, existeixen eines d'anàlisi d'emocions, però no d'estats d'ànim.

Estat actual

S'ha sol·licitat la patent espanyola d'aquest mètode de reconeixement de l'estat de l'ànim. Actualment, aquesta patent està transferida.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats