Planificació i reforma d'infraestructures costaneres - ports, dics i delimitacions de zones costaneres

La UIB disposa d'un equip que té experiència tant en l'anàlisi dels canvis físics (nivell del mar i onatge) observats durant les darreres dècades com a fer projeccions futures.

La pujada del nivell del mar i els canvis en l'onatge derivats del canvi climàtic fan que aquests paràmetres ja no es puguin considerar com a constants. A l'hora de planificar o reformar estructures costaneres i a l’hora de delimitar zones marítimes de domini públic cal tenir en compte com evolucionaran en el futur aquests paràmetres. Aquest grup de recerca té la capacitat de subministrar:

  • Sèries temporals representatives de l’evolució del nivell del mar i onatge durant les darreres dècades a totes les zones marítimes del sud d'Europa (incloent les que envolten la península Ibèrica i les illes Balears i Canàries).
  • Projeccions sobre la seva evolució futura al llarg del segle XXI sota distints escenaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Assessorament sobre els impactes del canvi climàtic sobre les infraestructures costaneres i sobre la delimitació de cotes d’inundació a vorera de mar.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Per encàrrec de l'AEMET i Ports de l'Estat, aquest equip ha generat escenaris climàtics marins per a totes les costes espanyoles. Actualment segueix col·laborant de manera efectiva amb les dues institucions en l’àmbit de la previsió dels impactes del canvi climàtic sobre estructures portuàries.

dic