Valoració de la condició física i paràmetres de salut i assessorament i disseny d’un pla d’entrenament individualitzat ajustat a les necessitats de cada un

Anàlisi de la condició física i dels paràmetres de salut amb l'objetiu d'aconseguir un benestar de les persones a través d'un entrenament individualitzat i personalitzat ajustat a les necessitats de cada un. 

Conèixer la condició física personal i com aquesta et pot influir en els paràmetres de salut és una manera de conèixer si els hàbits que es duen a la vida diària són correctes o si s'han de corregir. Una vida sedentària, o mals hàbits poden ser perjudicials per a la salut de les persones. Per tot això, és essencial conèixer quins són els paràmetres de salut i poder canviar els nostres hàbits quotidians a través de plans d'entrenament individualitzats ajustats a cada un i a les nostres necessitats