Disseny i elaboració de projectes de recerca, desenvolupament, avaluació educativa i serveis socioeducatius

Disseny i elaboració de recursos, metodologies o instruments en projectes de recerca.

La Universitat ofereix disseny de projectes de recerca aplicant diverses metodologies i instruments i dur a terme feines lligades al "treball de camp" en projectes de recerca (administració de qüestionaris, enregistrament d'entrevistes, grups de discussió, anàlisi de documentals, etc.), anàlisi i explotació de dades tant quantitatives com qualitatives, redacció d'informes de recerca, presentació pública i difusió dels resultats, etc.