Assessorament, disseny i revisió de plans de prevenció i intervenció contra la drogodependència

Redacció de plans de prevenció i intervenció adreçats a personal tècnic i professional de la salut que treballi amb persones drogodependents

Segons les estadístiques, els menors d'edat comencen a consumir drogues il·legals, com la cocaïna o el cànnabis, en edats més primerenques. És per aquest motiu, què és necessari que els centres educatius comptin amb un pla de prevenció amb sessions de sensibilització per a l'alumnat i sessions de plans d'acció per als professors, amb la finalitat de posar en coneixement quines haurien de ser les actuacions a dur a terme davant una situació de consum o addicció a les drogues.

La darrera enquesta estatal sobre el consum de drogues en estudiants d'ensenyament secundari (ESTUDES 2014/2015) posa de manifest que l'alcohol és la substància més consumida, i destaca que ha anat incrementant-se el consum intensiu, on s'estableix que, al voltant del 70% dels joves entre 14 i 18 anys, han begut alcohol en els darrers 30 dies i, d'aquests, l'1.7% ha consumit alcohol diàriament en l'últim mes.

Un grup de recerca de la Universitat especialista en l'àrea de la drogodependència centra les seves actuacions en l’elaboració de plans de sensibilització, prevenció i intervenció en l’àmbit de la drogodependència.

Aquest servei està adreçat a tots aquells centres educatius, entitats i associacions que tracten amb menors, i que estiguin interessats en implantar mesures i actuacions contra la drogodependència.   

La nostra experiència

Premi Gibed

El grup de recerca de la UIB de l'àrea de drogodependència va ser reconegut amb una menció especial en la XXI edició dels premis Reina Sofia contra les drogues a l'any 2013 amb la seva recerca "Valoració de les actituds i els coneixements professionals en infermeres davant l'alcohol i l'atenció al drogodependent". 

La seva investigació es va centrar en l'atenció sanitària de les unitats d'Urgències, Estada Curta i Salut Mental, amb l'objectiu de descriure les percepcions, els coneixements i les actituds del personal d'infermeria que atén pacients alcohòlics i drogodependents. 

Guia per educadors i professionals de la salut. Oci amb sentit.

Amb aquestes dades explicades, investigadors de la Universitat amb col·laboració amb altres institucions han elaborat una guia per educadors i professionals amb un pla d'accions d'actuació i prevenció pel consum d'alcohol entre els joves entre els 14 i els 18 anys, titulat Guia per educadors i professionals de la salut. Oci amb sentit. Líders controlant riscs davant el consum col·lectiu d'alcohol entre els joves.