Singulars i Solidaris

Són projectes que tenen un interès social i educatiu, i que fomenten la divulgació i el coneixement d'un àmbit temàtic específic, o que compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, proposta o finalitat.