Investigació

Els projectes que es presenten a continuació tenen com a finalitat contribuir a la generació i integració del coneixement a la societat per aportar accions de millora i desenvolupament. Descobreix projectes innovadors que esperen el teu suport.