Oferta de treball Tècnic/a de registres a nivell internacional

54840
03/11/2020
Oferta de treball
Mallorca
Producción de especialidades farmacéuticas
FUNCIONS
- Elaboració i revisió dels dossiers de registre per a diferents països, principalment la part de qualitat dels medicaments.
- Adaptació dels dossiers segons els requeriments exigits per les diferents agències reguladores.
- Manteniment dels dossiers una vegada lliurats a les autoritats sanitàries (respostes, variacions, renovacions).
Més informació i inscripció