Pràctiques per estudiants Sales Junior Agent

54819
27/10/2020
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Software en modelo SaaS
Ajuda al departament a la captació de nous clients del sector hoteler.
-Suport al departament comercial per a la consecució de l'objectiu de venda estipulat.
-Ajuda en l'elaboració de reporting del departament..
Més informació i inscripció