Oferta de treball Desenvolupador/a Python

54806
14/10/2020
Oferta de treball
Mallorca
Marketing
- Desenvolupament de scripts, librerias i ETLs en Python
- Evolució del nostre crawler i scraper especialitzat en SEU i Analítica.
- Creació, Gestió i validació de processos a l'entorn de Google App Scripts.
- Creació de petites apps de gestió de dades.
- Treball administrant: Google Cloud Functions, Google Big Query, Google Storage i les APis de Machine Learning.
Més informació i inscripció