Pràctiques per estudiants Pràctiques Dpt. I+D+I (Ref. 55482)

55482
13/07/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Instal·lacions elèctriques
Desenvolupament de models de màquines de generació energètica. Analitzar les dades de màquines concretes d'una central de cogeneració per a elaborar un model que permeti simular el seu funcionament a curt termini per a la seva integració en un Bessó Digital.