Oferta de treball Facultatiu/va tècnic tecnologies inform. i telecom (Ref. 55298)

55298
27/04/2021
Oferta de treball
Mallorca
Provisió de serveis telemàtics
La realització d'activitats de proposta, gestió, execució, control i inspecció, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos facultatiu superior, i més concretament, el desenvolupament de funcions tècniques d'anàlisi, programació i operació dels sistemes informàtics i de telecomunicacions sota la dependència del seu Cap d'Àrea.