Oferta de treball Auxiliar adminsitratiu/va (Ref. 55160)

55160
25/03/2021
Oferta de treball
Mallorca
Confecció i tramitació de contractes. Comunicació contrat@
Gestió i aplicació dels procediments necessaris en matèria de Seguretat social: Afiliació (altes, baixes, variacions contracto) Contractació (tipus de contracte) Seguretat social (gestió de baixes per IT, Accidents de treball, gestió de prestacions i bonificacions)
Gestió de nòmines
Control d'incidències mensuals: hores, plusos salarials, etc.