Patterson Agency Frontend Developer

La informació que es mostra en aquesta url és un resum de l'oferta / pràctica, i conté únicament els camps essencials d'aquesta, per tenir tota la informació detallada, heu d'anar al botó "inscriure'm" i revisar la informació que allà apareix.

  • Illes Balears, Espanya
  • 14910

Número de places

2

Horari

9-14

Salari

550

Sector

Agències i consultors de publicitat

Àrea funcional

TIC

Descripció del lloc

Donar suport a l'equip de Frontent i aprendre com es desenvolupa un projecte tecnologic dintre d'una agencia, de principi a fi.

La persona aprendrà a:
- Portar a terme tasques de desenvolupament segons planificació proposada pel responsable del projecte
- Revisió i testing de les tasques realitzades assegurant que el seu funcionament és l'esperat Documentar el codi i el disseny detallant-lo de manera clara i concisa
- Seguiment de la tasca a la plataforma JIRA. Assegurant que en cada fase de la tasca l'estat canviï i es computi el temps emprat.
- Reportar al responsable el desenvolupament de les tasques que vagi realitzant

Llenguatges: JavaScript, CSS, HTML.
Arquitectures de Software: Model Vista Controlador, Client-Servidor.
Frameworks de Desenvolupament: JQuery, Bootstrap, React.

Una vegada finalitzades aquesta persona haurà aprés noves tecnologies, tindrà mes facilitat per adaptar-se als problemes i trobar solucions, coneixement del negoci, més capacitat d'entesa en diversos llenguatges y nocions de metodologies de treball àgil

Estudis obligatoris

  • Enginyeria Informàtica
  • Enginyeria Telemàtica
  • Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques