Tècnic-a PRL

La informació que es mostra en aquesta url és un resum de l'oferta / pràctica, i conté únicament els camps essencials d'aquesta, per tenir tota la informació detallada, heu d'anar al botó "inscriure'm" i revisar la informació que allà apareix.

 • Fa 22 dies
 • Illes Balears, Espanya
 • 14136

Número de places

1

Horari

8:00 a 14:00

Tipus de contracte

Indefinit a temps parcial

Salari

21.000 €-27.000 €

Àrea funcional

RRHH

Descripció del lloc

Col·laborar en el control i seguiment de les polítiques de PRL de l’entitat que permetin garantir unes condicions de seguretat i salut per als treballadors i treballadores.

FUNCIONS I TASQUES

"Seguiment de les polítiques preventives de l’entitat:
• Seguiment de les accions correctives i preventives
• Seguiment en la proposta de mesures per al control i reducció dels riscos
• Informar i reportar a la persona referent de PRL de les accions dutes a terme i les propostes de millora per a corregir les desviacions"
"Seguiment del pla de prevenció:
• Elaboració del pla d’actuacions en matèria preventiva amb col·laboració amb el SPA, en base a les directrius i objectius marcats per Direcció
• Seguiment de la planificació de l’activitat preventiva
• Visites de control de les condicions de treball als diferents centres de treball
• Acompanyament al servei de prevenció aliè en les visites als diferents centres de treball
• Planificació i seguiment de la vigilància de la salut
• Suport en la revisió / tancament pla PRL any anterior"
"Assessorament i formació en matèria preventiva:
• Atenció de consultes de responsables i treballdors/res en matèria preventiva
• Realització de sessions formatives i informatives d’acollida en matèria preventiva segons art. 18 i 19 Llei PRL
• Control de les formacions i informacions bàsiques rebudes per part de les persones treballadores"
"Elaboració d’informes i comunicacions relacionats amb PRL:
• Elaboració de diversos informes i memòries
• Suport en la redacció de la memòria de l’activitat preventiva incorporant les dades de la memòria del SPA
• Suport en la elaboració de l’informe intern de sinistralitat a partir de les dades facilitades per Mutua"
"Suport a la coordinació empresarial en matèria de PRL:
• Suport i seguiment de la gestió documental en matèria de coordinació d’activitats empresarials"
"Investigació d’accidents i col·laboració en la realització de procediments de treball segur:
• Investigació d’accidents lleus i seguiment de mesures establertes
• Elaboració de processos i procediments
• Col·laboració en la redacció de mètodes operatius segurs"
"Preparació i control de la documentació administrativa diversa:
• Preparar / entrega annex IV RD396/2006 Amiant
• Preparació de documentació per a inspeccions de PRL
• Altres"
"Comitès de Seguretat i Salut:
• Col·laboració en la preparació i entrega de la informació en matèria de prevenció als CSS
• Assistència als CSS"
"Participació activa en la PRL:
• Complir i fer complir les normes de funcionament i les mesures de seguretat laboral als usuaris/es i operaris/es.
• Col·laboració en la proposta i recerca de millores en la prevenció de riscs relatius als llocs de feina dels tallers."
"Participació activa en el sistema de Qualitat:
• Coneixement i execució dels procediments de qualitat que afecten al seu lloc de feina.
• Revisió i recerca de millores en els procediments relatius al seu lloc de feina."

Idiomes

 • Català - Requerit
 • Castellà - Requerit

Estudis obligatoris

 • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Estudis desitjables

 • seguretat
 • Arquitectura
 • Arquitectura tècnica
 • Disseny Multimèdia i Gràfic
 • Gestió Aeronàutica
 • Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
 • Enginyeria Alimentària
 • Enginyeria Civil
 • Enginyeria de camins, canals i ports
 • Enginyeria de la Salut
 • Enginyeria de materials
 • Enginyeria en organització industrial
 • Enginyeria de Sistemes d'Informació
 • Enginyeria del Medi Natural
 • Enginyeria del Medi Rural
 • Enginyeria Edificació
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria electrònica
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria Electrònica, Robòtica i Mecatrònica
 • Enginyeria en aeronàutica
 • Enginyeria en agronomia
 • Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte
 • Enginyeria en Energies Renovables
 • Enginyeria en geologia
 • Enginyeria en Geomàtica i Topografia
 • Enginyeria en informàtica
 • Enginyeria en Informàtica de Gestió
 • Enginyeria en Informàtica de Sistemes
 • Enginyeria en Materials
 • Enginyeria en mines
 • Enginyeria en muntanyes
 • Enginyeria en Obres Públiques
 • Enginyeria en Organització Industrial
 • Enginyeria en química
 • Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
 • Enginyeria en Tecnologia de Mines i Energia
 • Enginyeria en Tecnologies de Camins
 • Enginyeria en Tecnologies de Comunicació
 • Enginyeria en telecomunicació
 • Enginyeria Forestal
 • Enginyeria industrial
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Mecatrònica
 • Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria Naval i Oceànica
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Química Industrial
 • Enginyeria Radioelectrònica i Naval
 • Enginyeria Tècnica agrícola
 • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura
 • Enginyeria Tècnica de mines
 • Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
 • Enginyeria Tècnica en aeronàutica
 • Enginyeria tècnica en aeronàutica
 • Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Enginyeria Tècnica en informàtica de gestió
 • Enginyeria Tècnica en informàtica de sistemes
 • Enginyeria Tècnica en obres públiques
 • Enginyeria Tècnica en telecomunicació
 • Enginyeria Tècnica en telemàtica
 • Enginyeria Tècnica en topografia
 • Enginyeria Tècnica forestal
 • Enginyeria Tècnica industrial
 • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
 • Enginyeria Tècnica naval
 • Enginyeria Telemàtica
 • Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques
 • Llicenciatura d'Informàtica
 • Màquines navals
 • Matemàtiques
 • Multimèdia
 • Nàutica i transport marítim
 • Navegació marítima
 • Radioelectrònica naval
 • Una altra titulació Tecnologia
 • Administració d'Empreses
 • Administració d'Empreses i Dret
 • Administració d'empreses i gestió de la innovació i màrqueting i comunidades digitals
 • Administració d'Empreses i Turisme
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Administració i Direcció d'Empreses i Marketing
 • Ciències actuarials i financeres
 • Ciències Empresarials
 • Ciències polítiques i sociologia
 • Comptabilitat i Finances
 • Direcció Hotelera
 • Direcció Hotelera Internacional
 • Doble titulació: grau de Turisme i Protocol
 • Economia
 • Economia i Turisme
 • Empresa i Tecnologia
 • Empresarials
 • Especialista Universitari en Intermediació Turística
 • Estadística
 • Estudis internacionals i ciències polítiques
 • Graduat en Estudis Immobiliaris
 • Investigació i tècniques de mercat
 • Logística i Negocis Marítims
 • Màrketing
 • Protocol i Organització d'Esdeveniments
 • Protocol i Organització d'Esdeveniments
 • Sociologia
 • Turisme
 • Una altra titulació Empreses

Requisits obligatoris

 • Cotxe propi
 • Carnet de conduir