Pràctiques al Departament d'Estratègia i Desenvolupament - EMAYA

La informació que es mostra en aquesta url és un resum de l'oferta / pràctica, i conté únicament els camps essencials d'aquesta, per tenir tota la informació detallada, heu d'anar al botó "inscriure'm" i revisar la informació que allà apareix.

  • Fa 27 dies
  • Illes Balears, Espanya
  • 12991

Número de places

1

Horari

8:00 - 13:00

Salari

650

Sector

Captació, depuració i distribució d’aigua

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

- Redacció de documentació tècnica (memòries tècniques, plecs de prescripcions tècniques, estats d’amidaments, plànols)
- Assistència tècnica a direcció d’obres (redacció d’actes de visita, presa de dades a obra, realització d’amidaments, realització de preus contradictoris, gestió de permisos, seguiment pla de control de qualitat, i qualsevol tasca relacionada amb el treball d’oficina tècnica i gestió de projectes).

Estudis obligatoris

  • Enginyeria Edificació