Fundació deixalles Responsable d’Instal·lacions i Coordinació de Projectes

 • Fa 13 dies
 • Illes Balears, Espanya
 • 11867

Número de places

1

Horari

39 hores setmanals - Completa. De dilluns a divendres en horari de matí, amb disponibilitat a altres dies i franges horàries

Tipus de contracte

Indefinit a temps complet

Salari

28.000 €-39.000 €

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

Responsable del compliment legal de la normativa relativa a les instal·lacions i maquinària de la Fundació Deixalles i de les entitats i empreses que depenen d'ella i en cada un dels centres de feina, vetllant per l'acompliment d ela normativa relativa a la Prevenció de Riscos Laborals:
- Control de la legislació i l'acompliment de la normativa legal relativa a les instal·lacions, infraestructures, autoritzacions, acreditacions i renovacions dels diferents centres i projectes.

Responsable de la gestió i manteniment de les instal·lacions i maquinària de la Fundació Deixalles i de les entitats i empreses que depenen d'ella i en cada un dels centres de feina, vetllant per l'acompliment de la normativa relativa a la Prevenció de Riscos Laborals:
? Establir les necessitats de material i manteniment, en coordinació amb la Direcció General i el departament de Prevenció de Riscs Laborals, i elaborar propostes de millora
? Elaboració de protocols de funcionament i manteniment d’instal·lacions i maquinària
? Control de les revisions i manteniments periòdics dels sistemes de seguretat i materials (quadres elècrics, OCAs, compressors, extintors, BIEs,...)
? Control dels sistemes d’apetura i tancament de les instal·lacions i de les incidències que es puguin ocasionar (claus, alarmes, càmeres de seguretat, codis d’accés,...)
? Control, seguiment i valoració dels pressuposts relacionats amb les instal·lacions i maquinària, en col·laboració amb la responsable de compres (assesorament tècnic, control de l’execució dels pressuposts aprovats, valoració de proveïdors,...)
? Coordinar l’adaptació de l’entitat a les noves tecnologies, fomentat la incoporació d’innovació tecnològica als processos actuals de la entitat per tal de millorar la seva eficiència.

Coordinació dels RRHH del personal tècnic d'infraestructures:
- Supervisió i seguiment de les tasques
- Recepció i gestió de les necessitats detectades
- Gestió de vacances i absentismes
- Comunicació interna i coordinació amb altres àrees i departaments

Observacions

Referent en la planificació i coordinació de grans projectes:
- Valoració, juntament amb la Direcció General, de la viabilitat de nous porjectes i noves línees d'activitat
- Planificació de grans projectes: definició d'objectius, planificació de recursos, costs i riscs, definició de tasques i associació de perfils d'execució, calendarització d'accions i seguiment d'execució de tasques
- Coordinació de totes les àrees implicades en la gestió de grans projectes, per tal de donar compliment als plaços d'execució establerts.

Participació activa en la prevenció de riscos laborals
? Complir i vetllar pel compliment de les normes de funcionament i les mesures de seguretat laboral.
? Col·laboració en la proposta i recerca de millores en la prevenció de riscos.

Coneixement i aplicació dels procediments de qualitat
? Conèixer i executar els procediments de qualitat que afecten al seu lloc de feina.
? Referent, al centre, en temes de Qualitat.
? Revisar i recercar millores en els procediments relatius al seu lloc de feina.

Període de prova: 6 mesos

Idiomes

 • Català - Requerit
 • Castellà - Requerit

Estudis obligatoris

 • Arquitectura
 • Arquitectura tècnica
 • Disseny Multimèdia i Gràfic
 • Enginyeria Edificació
 • Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
 • Enginyeria Alimentària
 • Enginyeria Civil
 • Enginyeria de camins, canals i ports
 • Enginyeria de la Salut
 • Enginyeria de materials
 • Enginyeria de Sistemes d'Informació
 • Enginyeria del Medi Natural
 • Enginyeria del Medi Rural
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria electrònica
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria Electrònica, Robòtica i Mecatrònica
 • Enginyeria en aeronàutica
 • Enginyeria en agronomia
 • Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte
 • Enginyeria en Energies Renovables
 • Enginyeria en geologia
 • Enginyeria en Geomàtica i Topografia
 • Enginyeria en informàtica
 • Enginyeria en Informàtica de Gestió
 • Enginyeria en Informàtica de Sistemes
 • Enginyeria en Materials
 • Enginyeria en mines
 • Enginyeria en muntanyes
 • Enginyeria en Obres Públiques
 • Enginyeria en Organització Industrial
 • Enginyeria en organització industrial
 • Enginyeria en química
 • Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
 • Enginyeria en Tecnologia de Mines i Energia
 • Enginyeria en Tecnologies de Camins
 • Enginyeria en Tecnologies de Comunicació
 • Enginyeria en telecomunicació
 • Enginyeria Forestal
 • Enginyeria industrial
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Mecatrònica
 • Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria Naval i Oceànica
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Química Industrial
 • Enginyeria Radioelectrònica i Naval
 • Enginyeria Tècnica agrícola
 • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura
 • Enginyeria Tècnica de mines
 • Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
 • Enginyeria Tècnica en aeronàutica
 • Enginyeria tècnica en aeronàutica
 • Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Enginyeria Tècnica en informàtica de gestió
 • Enginyeria Tècnica en informàtica de sistemes
 • Enginyeria Tècnica en obres públiques
 • Enginyeria Tècnica en telecomunicació
 • Enginyeria Tècnica en telemàtica
 • Enginyeria Tècnica en topografia
 • Enginyeria Tècnica forestal
 • Enginyeria Tècnica industrial
 • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
 • Enginyeria Tècnica naval
 • Enginyeria Telemàtica
 • Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques
 • Gestió Aeronàutica
 • Llicenciatura d'Informàtica
 • Màquines navals
 • Matemàtiques
 • Multimèdia
 • Nàutica i transport marítim
 • Navegació marítima
 • Radioelectrònica naval
 • Una altra titulació Tecnologia

Estudis desitjables

 • Arquitectura
 • Arquitectura tècnica
 • Disseny Multimèdia i Gràfic
 • Enginyeria Edificació
 • Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
 • Enginyeria Alimentària
 • Enginyeria Civil
 • Enginyeria de camins, canals i ports
 • Enginyeria de la Salut
 • Enginyeria de materials
 • Enginyeria de Sistemes d'Informació
 • Enginyeria del Medi Natural
 • Enginyeria del Medi Rural
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria electrònica
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria Electrònica, Robòtica i Mecatrònica
 • Enginyeria en aeronàutica
 • Enginyeria en agronomia
 • Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte
 • Enginyeria en Energies Renovables
 • Enginyeria en geologia
 • Enginyeria en Geomàtica i Topografia
 • Enginyeria en informàtica
 • Enginyeria en Informàtica de Gestió
 • Enginyeria en Informàtica de Sistemes
 • Enginyeria en Materials
 • Enginyeria en mines
 • Enginyeria en muntanyes
 • Enginyeria en Obres Públiques
 • Enginyeria en Organització Industrial
 • Enginyeria en organització industrial
 • Enginyeria en química
 • Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
 • Enginyeria en Tecnologia de Mines i Energia
 • Enginyeria en Tecnologies de Camins
 • Enginyeria en Tecnologies de Comunicació
 • Enginyeria en telecomunicació
 • Enginyeria Forestal
 • Enginyeria industrial
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Mecatrònica
 • Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria Naval i Oceànica
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Química Industrial
 • Enginyeria Radioelectrònica i Naval
 • Enginyeria Tècnica agrícola
 • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura
 • Enginyeria Tècnica de mines
 • Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
 • Enginyeria Tècnica en aeronàutica
 • Enginyeria tècnica en aeronàutica
 • Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Enginyeria Tècnica en informàtica de gestió
 • Enginyeria Tècnica en informàtica de sistemes
 • Enginyeria Tècnica en obres públiques
 • Enginyeria Tècnica en telecomunicació
 • Enginyeria Tècnica en telemàtica
 • Enginyeria Tècnica en topografia
 • Enginyeria Tècnica forestal
 • Enginyeria Tècnica industrial
 • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
 • Enginyeria Tècnica naval
 • Enginyeria Telemàtica
 • Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques
 • Gestió Aeronàutica
 • Llicenciatura d'Informàtica
 • Màquines navals
 • Matemàtiques
 • Multimèdia
 • Nàutica i transport marítim
 • Navegació marítima
 • Radioelectrònica naval
 • Una altra titulació Tecnologia

Requisits obligatoris

 • Carnet de conduir