Auditor Higiénico-Sanitari

 • Fa 1 mes
 • Illes Balears, Espanya
 • 11680

Número de places

2

Horari

9h-16h

Tipus de contracte

Indefinit a temps complet

Salari

12.000 €-20.000 €

Àrea funcional

Sanitària

Descripció del lloc

Planificar i realitzar les auditories i consultories de seguretat alimentària i mediambiental, emetent l'informe d'auditoria o informe d'incidències

- Vetllar per la realització d'auditories, presa de mostres (aliments, superfícies, aigua de consum humà, piscines, Legionel·la, abocaments, etc.), formació del personal manipulador d'aliments, realització de manuals d'autocontrol (*APPCC, piscines, control i prevenció de Legionel·la,)

- Impartir cursos relacionats amb la seguretat alimentària

Estudis obligatoris

 • Biologia
 • Biologia Ambiental
 • Biologia Humana
 • Biologia Sanitària
 • Bioquímica
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Biotecnologia
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Ciències ambientals
 • Ciències Biomèdiques
 • Ciències del mar
 • Ciències i tecnologia dels aliments
 • Ciències. Biològiques
 • Ciències. Físiques
 • Ciències. Químiques
 • Farmàcia
 • Física
 • Fisioteràpia
 • Genètica
 • Geologia
 • Infermeria
 • Medicina
 • Nanociència i Nanotecnologia
 • Nutrició humana i dietètica
 • Odontologia
 • Òptica i optometria
 • Otra titulación Salud
 • Podologia
 • Química
 • Teràpia Ocupacional
 • Veterinària

Requisits obligatoris

 • Cotxe propi
 • Carnet de conduir