Conserje hotel

  • Fa 1 mes
  • Illes Balears, Espanya
  • 11486

Número de places

1

Horari

00:00 a 08:00

Tipus de contracte

Indefinit a temps complet

Salari

12.000 €-20.000 €

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

Trabajo de cara al público en recepción