Oferta de trabajo Contable

54005
27/01/2020
Oferta de trabajo
Mallorca
COMERCIO
- Gestionar les activitats comptables
- Establir els fluxos i informació necessària per a una completa comptabilització, si retards i amb saldos conciliats.
- Proporcionar els informes de gestió definits per gerència.
- Gestió i control de Caixa i Bancs.
- Suport i assessorament al control administratiu i financer de les empreses participants del Grup.

- Gestionar les relacions amb l'Administració relaciones amb les ajudes, subvencions i tràmits necessaris. Estar al corrent de les modificacions de les lleis relacionades amb la nostra activitat.
- Responsable de formalitzar el pressupost anual de tota l'Empresa que serà entrat a Gerència abans del 15/12 de cada any.
Más información e inscripción