Oferta de trabajo Técnico/a de prevención de riesgos laborales

53371
19/11/2019
Oferta de trabajo
Mallorca
Construcción
S'encarregarà de l'adaptació del pla de seguretat a l'obra, redacció d'annexos, supervisió del compliment de planta, control de documentació de subcontractes, formació i informació dels treballadors. Reunions amb la coordinació de seguretat de l'obra.
Más información e inscripción