Pràctiques al departament de TIC

  • Hace 4 días
  • Mallorca, Islas Baleares, ESPAÑA
  • 8525

Número de places

1

Horari

8:00-13:00

Salari

650

Sector

Captación, depuración y distribución de agua

Àrea funcional

Otros

Descripció del lloc

Llistat de tasques a realitzar:
-Identificar l'estructura i organització de la empresa relacionant-la amb la producció i comercialització dels
productes i serveis que ofereixen.
-Aplicar hàbits ètics i laborals, desenvolupant la seva activitat professional d'acord a les característiques del
lloc de treball i procediments establerts a l'empresa.
-Muntar equips informàtics, seguint els processos del sistema de qualitat establerts.
-Participar en el diagnòstic i reparació d'avaries aplicant tècniques de manteniment correctiu.
-Instal·lar sistemes operatius respectant el pla de treball i les necessitats del client.
-Participar en la instal·lació, engegada i manteniment de petites instal·lacions amb serveis de xarxa local i
Internet, documentant la intervenció.
-Participar en tasques d'instal·lació, configuració o manteniment de sistemes que gestionen continguts,
aprenentatge a distància, arxius entre uns altres, seguint el pla de treball establert.

Estudis obligatoris

  • Ingeniería Informática