Arquitecte tècnic

  • Hace 18 días
  • Mallorca, Islas Baleares, ESPAÑA
  • 8449

Número de places

1

Horari

Jornada de matí.

Tipus de contracte

Temporal tiempo completo

Salari

28.000 €-39.000 €

Sector

Educación

Àrea funcional

Servicios Generales

Descripció del lloc

El Servei Tècnic i d'Infraestructures de la UIB selecciona una persona per realitzar les següents tasques:
Principalment, tasques relacionades amb el desenvolupament dels projectes gestionats pel servei tècnic de la Universitat.
Participar en la implantació d’un sistema de gestió de compres i control de costos en l’execució d’obres, a més d’un sistema d’inventari de preus.
Participar en la redacció de plecs tècnics i memòries tècniques de les obres a desenvolupar al Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat.
Gestionar i participar en el seguiment dels contractes d’obres i serveis de l’àmbit del Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat, amb la possibilitat de participar en les visites d’obres, seguiment del compliment dels pressuposts i tasques bàsiques en matèria de seguretat i salut.
Elaboració de projectes d’obres de manteniment de les instal·lacions de l’àmbit del Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat, que implica la redacció de les memòries, pressupost i plànols tècnics, i el seu seguiment.
Col·laboració en la gestió de compres d’equipaments i subministraments (mobiliari, material d’oficina, etc.). Petició de pressuposts, realització de comparatius , seguiment de comandes i coordinació de proveïdors.

Observacions

Es tindran en compte els currículums presentats abans de les 23.59 hores del dia 21 de setembre. Per ser inclòs en el procés de selecció per a aquesta oferta, és imprescindible enviar el currículum en format PDF a: ofertes.pas@uib.es i indicar el número de referència de l'oferta a l'assumpte del correu electrònic. Tan sols s’acceptarà un únic arxiu (PDF) per persona en el format següent: CV_Cognoms, Nom.
En cas de voler que es tinguin en compte cartes de presentació/motivació o exemples de projectes realitzats en relació amb el lloc de treball, s’han d’incloure al mateix document PDF del currículum.
No es tindrà en compte el text del correu electrònic.

Idiomes

  • Catalán - C1 - Requerit

Estudis obligatoris

  • Arquitectura Técnica
  • Ingeniería Edificación

Estudis desitjables

  • Arquitectura
  • Arquitectura Técnica

Requisits desitjables

  • Carnet de conduir