Grupo iluart Adjunt al Director d'Obra

  • Hace 20 días
  • Mallorca, Islas Baleares, ESPAÑA
  • 8420

Número de places

1

Horari

Flexible amb possibilitat de telepràctiques.

Salari

500

Sector

Fabricación de aparatos de iluminación

Descripció del lloc

Som una empresa especializada en la fabricació de productes per a l'enllumenat públic (carreteres, autopistes, avingudes, etc), enllumenat esportiu (grans estadis, zones esportives, etc), i enllumenat aeroportuari (aeroports, aeròdroms, heliports, etc). Tenim obres d'enllumenat en marxa a la majoría de països del món.

Durant l'estada de pràctiques, l'estudiant coneixerà els detalls del nostre procés industrial de fabricació, i de tots els components que s'hi utilitzen (materials, circuits elèctrics, components electrònics, sistemes de control, etc).

La tasca de l'estudiant consistirà en assistir i col·laborar amb els corresponents directors d'obra, per tal de que les actuacions i obres previstes a la illa de Mallorca finalitzin de forma correcta i en el termini previst.

Estudis obligatoris

  • Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
  • Máster Universitario. Ingeniería Industrial

Requisits desitjables

  • Cotxe propi
  • Carnet de conduir