FUEIB Avaluació ambiental ecosistemes costaners - FUEIB

  • Hace 12 días
  • Mallorca, Islas Baleares, ESPAÑA
  • 8120

Número de places

1

Horari

Flexible

Salari

450

Sector

Enseñanza superior de especialización y postgrado

Àrea funcional

Investigación/Data mining

Descripció del lloc

IBEROSTAR compta amb 17 hotels a les Balears, 16 dels quals es troben a Mallorca. Fermament en el seu compromís amb els oceans per liderar el turisme responsable, Iberostar es compromet a invertir en la salut dels ecosistemes al voltant de tots els nostres hotels amb el compromís d'haver-los millorat el 2030, augmentant així la qualitat turística de les destinacions. Un primer pas en aquesta direcció és l'establiment de les línies base o caracterització inicial dels ecosistemes existents a les proximitats dels nostres hotels i les seves zones d'influència.
Descripció de tasques a desenvolupar:
1.Definició dentorn i àrea dinfluència dels hotels a diferents nivells espacials.
1.1 Aplicació de Sistemes d'Informació Geogràfica
1.2 Revisió de cartografies i capes existents per caracteritzar hàbitats naturals i seminaturals
1.3 Tipificació o classificació del territori a l'entorn i àrea d'influència dels hotels del grup Iberostar en àrees de característiques ecològiques funcionals homogènies
1.4 Desenvolupament d'un model de disposició i gestió de dades de l'entorn ambiental dels hotels
2. Mapeig d'entitats i identificació de projectes que generen informació i dades rellevants per a l'establiment i el seguiment d'indicadors ambientals a l'entorn i l'àrea d'influència dels hotels. Revisió bibliogràfica de treballs rellevants.
3. Diagnòstic o Inventari d'hàbitats i espècies a les àrees de valoració definides identificant, si n'hi hagués, hàbitats i espècies en figures de protecció especial.
3.1 Selecció d'indicadors existents, o proposta de nous indicadors, per avaluar l'estat de conservació i tendència dels hàbitats i espècies identificats, la qualitat de les aigües de bany i l'estat de conservació dels aqüífers existents a les àrees de valoració definides.
3.2 Vulnerabilitat de les àrees de valoració a processos hidrològics i geomorfològics parant especial atenció a possibles efectes derivats del canvi climàtic.
3.3 Identificació, caracterització de les pressions i vectors d'impacte suportats a les àrees de valoració, incloent-hi la identificació d'elements afectats per aquestes pressions.
4 Suggeriments de mesures i actuacions
4.1 Catàleg de mesures i actuacions rellevants per a la millora ecològica i funcional de les àrees de valoració

Observacions

Aquesta beca es llença dins la Càtedra del Mar d'Iberostar i té com a objectiu donar resposta a algunes de les necessitats del grup Iberostar en matèria de medi ambient i salut costanera.
El compromís d'Iberostar amb el medi ambient és un compromís a llarg termini i la realització de les tasques encomanades en aquesta convocatòria podrien tenir continuïtat després de la finalització de la beca.

Estudis obligatoris

  • Biología
  • Máster Universitario. Ciencia y Tecnología Química

Requisits desitjables

  • Cotxe propi
  • Carnet de conduir