Antònia Sastre Arquitecte tècnic per a despatx d'arquitectura

  • Hace 1 mes
  • Mallorca, Islas Baleares, ESPAÑA
  • 7686

Número de plazas

1

Horario

08:00-16:00

Tipo de contrato

Temporal tiempo completo

Salario

12.000 €-20.000 €

Sector

Construcción de edificios

Área funcional

Otros

Descripción del lugar

Realització de tasques a despatx i a obra: - Estat d'amidaments i pressuposts - Auxiliar a la direcció d'execució material - Anàlisis i elaboració de les planificacions a les obres en curs. - Elaboració d'actes d'obra i informes mensuals.

Estudios obligatorios

  • Arquitectura
  • Arquitectura Técnica
  • Ingeniería Edificación