Oferta de trabajo Desenvolupador Full Stack (Ref. 56364)

56364
30/12/2021
Oferta de trabajo
Mallorca
Desenvolupament de Software
- Desenvolupar i mantenir una aplicació Angular.
- Desenvolupar i mantenir una aplicació Spring Boot.
- Escriure codi que se adhereixi a estàndards de qualitat i superi la revisió de pars de l' equip tècnic.
- Treballar en un entorn d'integració i distribució continues (CI/CD)
- Estar en contacte directe amb la resta de l'equip i el client i participar en
reunions regularment (Scrum).
- Aportar solucions als problemes plantejats pel client.