Oferta de trabajo Psicólogo/a especialista en desenvolupament infantil (Ref. 55211)

55211
08/04/2021
Oferta de trabajo
Mallorca
Educació especial
Avaluar a l'usuari (nins de 0-6 anys) i programar un pla d'intervenció individualitzat.
Assesorar a les famílies i fer-les participar de la intervenció amb al seu fill/a.
Intervenció directe.
Realitzar informes de seguiment i de final de tractament.
Preparar material individualitzat.
Coordinació amb els altres professionals del servei així com amb els centres escolars, personal metge i serveis socials.