Oferta de trabajo Logopeda (Ref. 54783)

54783
25/05/2021
Oferta de trabajo
Mallorca
Atenció Primerenca, psicologia infanto-juvenil, fisioteràpia pediàtrica, dificultats aprenentatge, logopèdia, teràpia ocupacional i psicomotricitat
Realitzar sessions de reeducació logopèdica infantil.