Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

«Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)». Per als alumnes amb titulació universitària reglada.

«Diploma Universitari de Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)». Per als alumnes amb accés a la Universitat.

«Diploma de Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)». Per als alumnes sense accés a la Universitat.

Blended learning, Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Master´s Degree, Fisiologia vegetal, Estudi propi, UIBTalent