Expert Universitari en Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preus i condicions

Modalitats de matrícula:

1. La realització del curs complet en format presencial o bé mitjançant presencialitat virtual (streaming) té un preu de 1100€. L'import es podrà fer efectiu en dos terminis.

2. La matrícula parcial, tant en forma presencial o presencialitat virtual via streaming, té un preu de 450€. En aquest cas es podran cursar els mòduls 2 i 4 del curs, amb els quals s'obté el  títol "Curs d'Actualització Universitària en Desigualtats Urbanes i Polítiques Inclusives. Títol propi de la UIB (6 ECTS)".

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de què no s'arribi al nombre mínim d'alumnat per a què es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Curs, Dret, Educació, Eivissa, Enginyeria i Arquitectura, Expert Universitari, Mallorca, Menorca, Presential, Estudi propi, UIBTalent