Màster de Formació Permanent en Suport Educatiu. Títol propi de la UIB (60 ECTS)