Màster de Formació Permanent en Suport Educatiu. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Direcció i Coordinació

  • Sebastià Verger Gelabert. Doctor en Ciències de l'Educació. Professor titular l'àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
  • Begoña de la Iglesia Mayol. Doctora en Ciències de l’Educació. Professora de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Professorat

L'equip docent està format per professorat del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears i professionals amb àmplia experiència dins el món educatiu

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Presencial