Màster de Formació Permanent en Suport Educatiu. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Programa

Mòdul 1: Suports Universals (adreçats a eliminar les barreres en l'atenció a l'alumnat des de la comunitat i el centre)

 • Educació Inclusiva com a marc de referència: l'Educació Inclusiva com a dret
 • Les funcions del mestre de suport dins una escola inclusiva
 • DUA. Disseny Universal per a l'Aprenentatge
 • Comunitats d’aprenentatge i participació de la família en el centre
 • Aprenentatge Servei: aprendre des del servei a la comunitat
 • L’organització del centre inclusiu
 • L’avaluació dins l’escola inclusiva
 • El mestre de suport a ESO
 • Altres actuacions que poden contribuir a l’educació des del context comunitari: presentació de recursos i serveis

Mòdul 2: Suports Addicionals (adreçats a eliminar les barreres en l'atenció a l'alumnat a l’aula)

 • Els suports des del model d'ensenyament compartit (co-docència)
 • Agrupaments inclusius i Aprenentatge cooperatiu
 • Quan la metodologia esdevé un suport: les metodologies actives
 • Recursos, materials i activitats per a l'atenció de tot l’alumnat
 • Inclusió digital
 • Altres actuacions establertes pel mateixos docents que poden contribuir a l’educació inclusiva dels alumnes: seminari de bones pràctiques d’aula
 • Ponència: intervenció basada en evidències relacionades amb el mòdul

Mòdul 3: Suports Intensius (adreçats a l'eliminació de barreres amb les quals es troba l'alumnat en les següents situacions de vulnerabilitat)

 • Absentisme i alumnat nouvingut
 • Altes capacitats i talents acadèmics
 • Discapacitat motriu
 • Audició i llenguatge
 • TDAH i trastorn de conducta

Mòdul 4: Pràctiques i Treball de Fi de màster

Entre els mesos de gener i març es duran a terme 240 hores de pràctiques i posteriorment cal fer el Treball de Fi de màster, prefetiblement vinculat a les pràctiques realitzades

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Presencial