Màster de Formació Permanent en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (60 ECTS).