Expert Universitari en Dret Penal Econòmic i de l'Empresa. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Programa

1.     Principis constitucionals i garanties penals i dret penal econòmic

2.     Qüestions de teoria del delicte en el dret penal econòmic. Imputació del delicte econòmic a la persona física

3.     La responsabilitat penal de la persona jurídica. Criteris d'imputació del delicte econòmic a la persona jurídica i sistema de penes

4.     Compliance i exempció de responsabilitat. Els models d'organització i gestió orientats a la prevenció de delictes

5.     Estafes i altres fraus en l'àmbit empresarial. Falsedats en l'activitat empresarial

6.     Aspectes processals en la delinqüència econòmica

7.     Delictes societaris. Frustració de l’execució i insolvències punibles

8.     Delicte de blanqueig de capital

9.     Apropiació indeguda i administració deslleial

10.  Delictes de corrupció en els negocis.

11.  Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial. Delictes contra els treballadors

Curs, Dret, Educació, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Semipresencial, UIBTalent