Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica. Títol propi de la UIB (36 ECTS)

Gràcies al finançament de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització (Secretaria Autonòmica de Memòria democràtica) el cost del curs és de:

Especialista Universitari: 400€

Curs d'Actualització Universitaria: 75€

Visites de camp: 75€

El cost del desplaçament per les visites de camp aniran a càrrec de l'alumnat.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Dret, Educació, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent