2020-2021 Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS). Any Acadèmic 2020/21

Les empreses turístiques han experimentat en els darrers anys nombrosos canvis en el seu funcionament a l'hora de promocionar i vendre els seus productes. Les noves tecnologies i el món digital estan presents en el dia a dia de les organitzacions i influeixen en el seu funcionament. A més, el mercat de consum és més gran i la informació és molt accessible i completa. Aquest nou paradigma suposa reptes per a les empreses, així com oportunitats de creació de valor. El perfil dels consumidors ha anat canviant i, actualment, tenen un major coneixement en l'ús i els beneficis de les eines i serveis de les TICs. Es produeix un canvi que té un impacte directe en com s'organitzen les empreses i en com aquestes es relacionen amb el seu entorn.

És per aquest motiu que una formació adaptada a empreses innovadores i enfocades a aquestes noves formes d'organització empresarial, és necessària i clau per ajudar als professionals a assolir els nous reptes empresarials, així com desenvolupar els seus propis projectes amb les noves formes d'organització empresarial en turisme.

Mitjançant aquest curs conformem un programa pioner, innovador i flexible, amb un enfocament eminentment pràctic, on empreses referents en els processos de transformació digital s'han implicat en el desenvolupament dels continguts del curs. D'aquesta manera, es garanteix als alumnes adquirir una visió global, pràctica i realista del màrqueting digital en el sector turístic. Així, vos trobareu a cadascuna de les assignatures amb directius especialitzats en cada àrea, que els mostraran les noves tendències i eines que s'apliquen per obtenir els millors resultats.

Adreçat a

A professionals amb experiència en el sector o en màrqueting que vulguin adquirir competències clau per influir en el desenvolupament competitiu de la seva empresa, amb caràcter estratègic adequat a la realitat empresarial actual i que, al mateix temps, li permeti acostar-se a les tendències més innovadores de les empreses.

A emprenedors que busquin impulsar la seva empresa en el sector turístic amb l'aplicació de les noves tecnologies.

Dret, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial
Matrícula oberta