Curs d’Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS) (Maig - juliol 2020)

Preus i terminis de pagament

El curs té un preu de 285€.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a què es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

A distància, Centres educatius, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Igualtat, Institucions públiques, Psicologia educativa, UIBTalent