Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Per obtenir qualsevol dels títols que es detallen a continuació és necessari tenir una titulació universitària reglada oficial.

"Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)"

“Expert Universitari en Canvi Climàtic i Contaminació Atmosfèrica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)” (mòdul 1 + mòdul 2)

“Expert Universitari en Energia i Medi Ambient. Títol propi de la UIB (20 ECTS)” (mòdul 1 + mòdul 3)

“Expert Universitari en Gestió de l'Aigua. Títol propi de la UIB (23 ECTS) (mòdul 1 + mòdul 4)

"Expert Universitari en Gestió de Residus i Sòls Contaminats. Títol propi de la UIB (24 ECTS)” (mòdul 1 + mòdul 5)

Aigua, Aigua, Ciències i Ciències de la Salut, Contaminació, Curs, Educació, Eivissa, Energies renovables, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Menorca, Màster, Presencial, UIBTalent